Curriculum26.10.2020 року АПД за підтримки Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти (далі НМЦ ВФПО) провів інформаційний захід щодо розробки навчального плану для підвищення кваліфікації співробітників Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) з тематики «Розвиток сільської місцевості в Україні».

В обговоренні прийняли участь понад 70 викладачів вищих навчальних закладів аграрного спрямування України, експерти та представники громадських об’єднань, а також представники ОТГ.

Після короткого вітального слова Тетяни Іщенко, директорки НМЦ ВФПО, бачення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (МЕРТ) щодо подальшого розвитку ОТГ, в тому числі шляхом посилення інформаційно-консультаційного забезпечення сільського населення, представила пані Світлана Павленко, представниця Директорату сільського розвитку МЕРТ. Пані Павленко відмітила, що Міністерство бачить в громадах великий потенціал і планує сприяти його розвитку, зокрема шляхом навчання та підвищення кваліфікації співробітників ОТГ.

Проєкт навчального плану із підвищення кваліфікації спеціалістів ОТГ представив проф. др. Райнер Лангош, декан фахової області «Аграрна економіка та продовольчі науки» Вищої школи Нойбранденбургу. Запропонований навчальний план характеризується комплексністю змісту та передбачає інтеграцію в навчальну програму трьох напрямків компетенцій: (і) Аграрне господарство та національна економіка з аспектами: землекористування, аграрна економіка, секторальна економіка та сталість; (іі) Просторове планування та регіональне планування з аспектами: державознавство, правові основи, географія та геоінформаційні системи; а також (ііі) М'які навички та управління проєктами з аспектами: менеджмент, комунікація, кооперація та стратегія. Під час навчання передбачається підготовка учасниками практичних проєктних робіт.

Під час обговорення проєкту навчального плану, пан Роман Корінець, представник Національної асоціації дорадчих служб України, відмітив необхідність формування інформаційної мережі серед представників окремих громад, що зможуть успішно використовувати набуті зв’язки під час своєї подальшої практичної діяльності.

Навчальний план найближчим часом має бути затверджений відповідальними установами та розповсюджений серед зацікавлених навчальних закладів України. Наступного року АПД має намір провести пілотне навчання за програмою за участі зацікавлених установ різних рівнів управління та навчальних закладів.

Джерело: АПД, Фото: АПД, Дата: 26.10.2020

Загрузка... .