07.07.2023 року АПД розглянув коментар до проєкту закону про об’єднання сільськогосподарських товаровиробників, що наразі проходить розгляд у Верховній Раді України. Даний законопроєкт заявлено як один із євроінтеграційних.

Дискусія щодо нього ведеться вже тривалий час за участі багатьох українських фахових асоціацій та експертів галузі. Відповідний коментар підготував короткостроковий експерт АПД, Маріан Борек, базуючись на багаторічному досвіді впровадженні відповідного законодавства у Польщі. Запити на такий коментар до АПД надійшли від ряду українських фахових асоціацій – партнерів проєкту.

Спільна організація ринків сільськогосподарської продукції в Європейському Союзі визначена Регламентом (ЄС) № 1308/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17.12.2013 року про створення спільної організації ринків сільськогосподарської продукції, а також про делеговані та імплементаційні регламенти, видані на основі делегованих повноважень, що містяться в цьому документі. Саме на цей документ посилаються автори українського законопроєкту, вказуючи на його евроінтеграційне призначення. 

«Рекомендується, щоб діяльність асоціацій сільськогосподарських виробників включала представлення колективних інтересів своїх членів перед органами державної влади та іншими організаціями та установами, а також проведення навчальної та дорадчої діяльності. Саме через діалог з органами державної влади асоціація сільськогосподарських виробників повинна впливати на прийняття відповідних рішень, включаючи створення відповідних правових рішень та впровадження інструментів ринкової підтримки», - відмітив пан Борек. При цьому створення та діяльність асоціацій сільськогосподарських виробників не регулюється положеннями Регламенту (ЄС) № 1308/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17.12.2013 року. 

Коментар до законопроєкту

Джерело та фото: АПД

Дата: 07.07.2023

Загрузка... .