23 вересня 2015 року Уряд України схвалив Концепцію розвитку сільських територій до 2025 року.

ЇЇ було розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України. Концепція окреслює головні пріоритети сталого сільського розвитку України та механізми підготовки агарного сектору країни до функціонування в умовах зони вільної торгівлі з ЄС.

До основних причини погіршення соціально-економічного становища сільських територій, згідно концепції, належать:

 • низький рівень диверсифікації економіки сільських територій України;
 • низька рентабельність та конкурентоспроможність малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників сільськогосподарської продукції;
 • низький рівень технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва та виробництва зі створення доданої вартості;
 • низький рівень підприємницької ініціативи на селі;
 • недостатня роль кооперації як механізму підвищення прибутковості господарювання малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників;
 • практика реєстрації виробників сільськогосподарської продукції не за місцем ведення господарської діяльності.

Оптимальним варіантом розв’язання проблем та подальшого розвитку сільських територій визначено створення умов для комплексного розвитку багатофункціонального сільського господарства і села в інтересах суспільства. Це передбачає раціональне формування конкурентоспроможного багатогалузевого сільського господарства, диверсифікованої сільської економіки.

Для виконання Концепції визначено наступні заходи за такими напрямами:

 1. Підвищення якості життя сільського населення.
 2. Охорона та збереження природних ресурсів у сільській місцевості.
 3. Диверсифікація та розвиток сільської економіки, а саме:
 • Диверсифікація сільської економіки:
  • створення умов для розвитку різноманітних видів економічної діяльності та форм господарювання;
  • підтримка створення та розвитку підприємництва;
  • просування продукції з геграфічним маркуванням з метою створення їй доданої вартості.
 • Розвиток сільської економіки:
  • підвищення продуктивності та конкурентоспроможності сільського господарства шляхом кооперування малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників;
  • збільшення обсягів виробництва трудомісткої сільськогосподарської продукції, підвищення її якості;
  • надання підтримки для розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;
  • запровадження економічного стимулювання виконання заходів з охорони земель;
  • спрощення доступу сільських жителів до фінансових ресурсів, в тому числі через розвиток кредитної кооперації.
 1. Вдосконалення системи управління сільськими територіями.
 2. Освіта та інформаційно-консультаційне забезпечення.

У ході виконання таких заходів має бути підвищено рівень оплати праці в сільському господарстві до середнього по економіці країни.

Джерело: Мінагро. Фото: Nika. 

Загрузка... .