IMG 017711 вересня 2014 року в Німецькому аграрному центрі(НімАЦ), що на Черкащині, відбувся День поля – 2014. В рамках цього заходу АПД провів опитування аграріїв щодо юридичних та управлінсько-технічних перешкод у їх повсякденній роботі.

Загалом в опитуванні взяли участь 97 працівників сфери сільського господарства, а це майже 15% всіх учасників Дня поля. Серед них 43 особи були фермери, які склали основну частину опитаних, а саме 44%. Представники наукового середовища склали близько 22% всіх учасників.

 

Опитування було поділено на три розділи, що відповідають ключовим завданням Німецько-українського агрополітичного діалогу:

(і) Дерегулюванняаграрного сектору: сюди припадає 36% усіх відповідей учасників.

49% опитаних вважають тут особливо важливим питання «збереження фіксованого сільськогосподарського податку», для  42% опитаних актуальним є «скасування подвійної реєстрації договорів оренди на земельні ділянки», 40% учасників опитування вважають потрібним «встановлення фіксованої мінімальної ціни на вироблену с/г продукцію (напр. молоко)».

(ii)Підтримка аграрного сектору, на яку припадає 43% усіх відповідей.

Питання «підтримка інвестиційних проектів в аграрному секторі, доступність державних програм підтримки» (59% опитаних) було оцінено як особливо актуальне, в той час як проблеми «збереження і збільшення дотацій в сільському господарстві (будівництво, закупівля, плем. тварини)», «запровадження пільгової відсоткової ставки за кредитами для сільськогосподарських підприємств» та «підвищення якості аграрної освіти та науки» значущими для аграрної політики вважають 44%, 40% та 36% опитаних відповідно.

(iii) Наближення до стандартів виробництва, якості і харчової безпеки ЄС - це приблизно 21% усіх відповідей. DAZ-Feldtag

Особливо високо у своєму агрополітичному значенні було оцінено питання «адаптації українського законодавства до норм ЄС та СОТ»: близько 61% опитаних висловили думку, що ця тема має для України особливе аграрно-політичне значення. 

Майже 47% опитаних не були раніше обізнані з діяльністю АПД, причому приблизно 81% учасників опитування виявили зацікавленість у результатах роботи АПД. Серед запропонованих джерел отримання інформації від АПД опитані віддали основну перевагу розсилці даних електронною поштою, за допомогою проведення семінарів та конференцій, а також шляхом публікації матеріалів на веб-сайті проекту АПД (www.apd-ukraine.de).

Проаналізувавши результати проведеного дослідження, можна цілком стверджувати про стратегічний напрямок діяльності проекту Німецько-український агрополітичний діалог у сфері аграрної політики.

Загрузка... .