“АПД бачить перспективи вироблення та експорту біоенергії в Україні. Також і в Німеччину можливий експорт у звязку з обмеженими ресурсами альтернативної енергії в країні”, – сказав керівник АПД на Форумі УКАБ/IFC на тему “Використання потенціалу відходів сільськогосподарського виробництва як джерела відновлювальної енерігії в Україні”.

Але передумовами для цього є, передусім, стабільні закони та ефективна виконавча влада. Він також підкреслив, спираючись на історичній досвід Німеччини, значення активного громадянського суспільства, для того аби такі важливі цінності як захист навколишнього середовища та сталий розвиток, і, серед іншого, теж біоенергія, сильніше вкорінились в суспільній свідомості та, відповідно, впливали на політику.

Загрузка... .