ABI-28.09.2016Німецько-український агрополітичний діалог (АПД) та Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) здійснили четверту хвилю дослідження аграрного бізнес-клімату ABI в Україні,

котре демонструє оцінки поточної економічної ситуації в бізнес-індексі та перспективи умов господарювання в значенні бізнес-клімату. Переважно індивідуальні домашні господарства, але також виробники зернових суттєво збільшили власну оцінку бізнес-клімату в Україні. Опитані сільськогосподарські виробники пов’язали покращення бізнес-клімату з загальнополітичним фактором та підтримкою фермерства державою.

В серпні 2016 року, вперше після впровадження ABI, бізнес-клімат в сільському господарстві України отримав позитивну оцінку на рівні +12.8 пунктів. Бізнес-індекс в аграрному секторі, який відображає зміну умов господарювання в порівнянні до ситуації серпня 2015 року, зріс від 102.7 пунктів в листопаді 2015 року, минувши падіння в лютому 2016 до 96.4, до рівня 114.6 пунктів в серпні 2016 року.

Останнє дослідження відобразило оцінку спільноти фермерів трьох наступних факторів, які мали найбільш позитивний вплив на рівень умов господарювання, а саме: (і) доступ до сучасних машин та обладнання, (іі) рівень продуктивності бізнесу, (ііі) доступ до кваліфікованих кадрів з професійним знанням (+37.8, +32.9, +20.0 відповідно). Найбільш негативний вплив за оцінкою аграрних виробників мали такі фактори: (і) вплив загальної економічної ситуації, (іі) підтримка уряду та субсидії, (ііі) доступ до ринку капіталу (-45.5, -41.4, -26.0 відповідно). Бізнес-індекс продемонстрував поліпшення серед більшості досліджуваних факторів, але негативного значення набули: (і) доступ до ринку капіталу, (іі) доступ до кваліфікованих кадрів (95.1 та 96.5 пунктів відповідно).

Бізнес-клімат покращився в усіх регіонах України до рівня +13.0 пунктів в центральних регіонах, +29.9 пунктів в південних регіонах, +7.7 пунктів в північно-східних та +1.8 пунктів в західних регіонах України. Найбільш значущі показники бізнес-індексу були отримані в південних та західних регіонах (116.1 та 109.8 пунктів відповідно).

Всі типи опитуваних виробників, диверсифіковані за розміром земельного банку, відгукнулись про поліпшення умов господарювання, що відбилось в показнику бізнес-клімату. Оцінка клімату коливається від +4.1 пунктів серед індивідуальних виробників до рівня +40.6 серед холдингових структур, де варіативність задоволення умовами господарювання зумовлена ефектом від масштабу економічної активності. Бізнес-індекс індивідуальних виробників досягнув рівня 127.2 пункти, демонструючи найвищий рівень серед всіх категорій.

Звертаючи увагу на варіацію оцінок серед виробників різної спеціалізації слід відзначити оцінку домогосподарств зі змішаною спеціалізацією на рівні +4.1 пункти, тоді як підприємства тваринницького напряму оцінили клімат на рівні +6.6 пунктів, а господарства орієнтовані на виробництво рослинної продукції +24.9 пунктів. Кращі бізнес можливості в рослинництві зіграли свою роль. Знову, значні зміни в стані бізнес середовища обсервуються серед індивідуальних виробників зі змішаним типом господарства, які оцінили бізнес-індекс на рівні 127.2 пункти.

Примітка: ABI розроблений та впроваджений завдяки спільним зусиллям Німецько-українського агрополітичного діалогу та асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» на базі німецького бізнес-індексу. Індекс розраховується поквартально на основі 400 опитувань сільськогосподарських виробників. «Бізнес-клімат» демонструє суб’єктивну оцінку поточного стану умов господарювання та річну їх перспективу. Бізнес-клімат варіюється між значенням -100 (вкрай несприятливі умови), нейтральне значення – 0, та до +100 (вкрай сприятливі умови). «Бізнес-індекс» демонструє тренд розвитку бізнес-клімату: значення вище 100 визначає поліпшення, нижче 100 – деградацію умов бізнесу. Інші деталі методології розрахунку АВІ можна знайти тут www.apd-ukraine.de.

Джерело: АПД та УКАБ. Дата: 28.09.2016

Загрузка... .