ABI 01.03.2017ukrШосте дослідження «Аграрний бізнес-клімат індекс» (АBІ) було проведене АПД та УКАБ у лютому 2017 року.

АBІ включає два показники: (і) оцінку поточної економічної ситуації в галузі та відповідні очікування, що називається аграрний бізнес-клімат, та (іі) індикатор зміни в оцінці поточної економічної ситуації (на момент здійснення дослідження) відповідно до значення цього показника у серпні 2015 (коли дослідження щодо АBІ було проведено вперше), що називається аграрний бізнес-індекс.

Цього разу аграрний бізнес-клімат оцінений виробниками у +16.8 пунктів, що дещо менше за оцінку, отриману у листопаді 2016 року. У порівнянні з лютим 2016 року, коли бізнес-клімат був оцінений у -18.8 пунктів, показник цього періоду набагато кращий. Незважаючи на коливання оцінки аграрного бізнес-клімату, що можуть бути спричинені сезонними ефектами, загальний тренд цього показника виглядає позитивним.  

Майже всі фактори, включені в дослідження, негативно вплинули на аграрний бізнес-клімат, у порівнянні з листопадом 2016 року. Не зважаючи на це, виробники продовжують оцінювати свій загальний економічний стан доволі добре (+30.7 пунктів). Основними позитивними факторами респонденти відзначили: (і) рівень продуктивності (+34.7 пункти), (іі) доступ до обладнання та машин (+25.6 пунктів) та (ііі) доступ до висококваліфікованих кадрів, відповідно, професійний досвід (+25.6 пунктів). До факторів з негативним впливом було включено: (і) відсутність державної підтримки (-41.2), (іі) вплив загальної економічної ситуації (-40.2 пункти) та (ііі) доступ до зовнішнього капіталу та ресурсів (-18.3 пункти). Протягом усіх етапів дослідження спостерігається постійність у позитивній оцінці управлінських можливостей менеджменту та у недостатній довірі до загальних політичних умов. Незважаючи на те, що вплив державної підтримки та загальної економічної ситуації на бізнес-клімат оцінюється респондентами негативно, значення бізнес-індексів цих факторів найвищі. Зокрема, бізнес-індекс державної підтримки визначений на рівні 127.2, а загальної економічної ситуації – на рівні 126.3, що демонструє покращення оцінки впливу цих факторів у порівнянні з базовим періодом. Найнижче значення аграрного бізнес-індексу отримав фактор «доступ до кваліфікованих кадрів» – 99.3.

У лютому 2017 року оцінка бізнес-клімату виробниками з центральних регіонів України була на рівні +13.0 пунктів, оцінка клімату виробниками південних областей – на рівні +17.0 пунктів, північно-східних регіонів – на рівні +15.0 пунктів, а оцінка аграрного бізнес-клімату виробниками західних областей – +27.6 пунктів. Найвищий рівень бізнес-індексу було визначено для підприємств в західних областях – 123.6. Наступний за величиною бізнес-індекс було визначено для представників центральних областей – 119.8. Бізнес-індекси в північно-східних та південних регіонах склали 111.1 та 109.7 відповідно. Тільки виробники з західних регіонів покращили оцінку бізнес-клімату у порівнянні з листопадом 2016 року.

Втретє поспіль всі виробники, незалежно від розміру їх земельного банку, оцінили бізнес-клімат позитивно. Однак позитивна оцінка однієї з основних груп виробників – підприємств з земельним банком менше 5000 га, є доволі гранично – +0.2 пункти. Така ситуація вказує на зв’язок позитивної оцінки з масштабом виробництва. Тобто, холдингові формування та виробники з понад 5000 га землі надають значно кращу оцінку бізнес-клімату. Таку ситуацію можна пояснити доступом до зовнішніх ринків та ефектом масштабу виробництва. Домогосподарства відзначили значне поліпшення ситуації, що продемонстрував відповідний бізнес-індекс – 139.6. У той же час, бізнес-індекс стосовно інших виробників становить близько 100.

Бізнес-клімат виробників різниться також відповідно до їх спеціалізації. Зокрема, виробники тваринницької продукції надали умовно позитивну оцінку бізнес-клімату – +1.1 пункти, підприємства, що спеціалізуються на рослинництві, відзначили бізнес-клімат на рівні +12.1 пункти, а виробники зі змішаним типом виробництва, які переважно представлені домогосподарствами, оцінили бізнес-клімат у 24.6 пункти. Найбільший спад в оцінці бізнес-клімату у порівнянні з листопадом 2016 року спостерігається серед виробників рослинницької продукції – у минулому періоді вона становила 27.4 пункти. Цей факт можна пояснити сезонним впливом виробництва. Також відіграли свою роль і короткотермінові бізнес можливості. Найвищий рівень бізнес-індексу було визначено для виробників змішаного типу – 139.6. Цей тип виробників в основному представлений домогосподарствами. Бізнес-індекси виробників тваринництва і рослинництва є значно гіршими: на рівні 99.8 та 100.7, відповідно.

Довідка: «Аграрний бізнес-клімат індекс» (ABI) розроблений та впроваджений завдяки спільним зусиллям Німецько-українського агрополітичного діалогу (АПД) та асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) на базі методології німецького індексу Іфо-бізнес-клімату, розробленої CESifo-Grouphttp://www.cesifo-group.de. Індекс розраховується три рази на рік на основі опитування 400 виробників аграрної продукції. АБІ складається з двох компонентів: (і) «Бізнес-клімат» демонструє суб’єктивну оцінку поточного стану умов господарювання та річну їх перспективу. Ця оцінка варіюється між значеннями -100 (вкрай несприятливі умови), нейтральне значення – 0, та +100 (вкрай сприятливі умови). (іі) «Бізнес-індекс» показує зміну оцінки умов господарювання відносно оцінки цього показника під час першого дослідження, що було проведене у серпні 2015 року (значення вище 100 визначає поліпшення, нижче 100 – деградацію умов бізнесу). Загальна методологія ABI знаходиться за посиланням:www.apd-ukraine.de.

Джерело: AПД та УКАБ. Дата: 01.03.2017

Загрузка... .