Збірник Німецьких законів у області сільського господарства
 > PDF: рос 

1. Спільна політика із впливом на аграрний сектор
2. Управління / статистика
3. Аграрна політика ЄС (реалізація в Німеччині)
4. Земельне право
5. Рослинництво / захист ґрунтів
6. Тваринництво / здоров’я тварин