3

Джерела: Європейський центральний банк, Національний банк України

Кредитні ставки в Україні є значно вищими, ніж у Німеччині, що, насамперед, пов’язано із політичною нестабільністю та тяжкими економічними умовами. У Німеччині такий рівень ставок зумовлений, в основному, зниженням рівня ставки рефінансування Європейським центральним банком.

Очевидно, що банки оцінюють кредитний ризик в Україні значно вище, ніж у Німеччині. За результатами рейтингу Doing Business 2016 [1], який описує легкість ведення бізнесу в країні, Україна посідає лише 80 позицію. Німеччина займає 17 місце. Розвиток банківського сектору, рівень відсоткових ставок та наявність доступних кредитних ресурсів здійснюють суттєвий вплив на економічний розвиток, зокрема і в аграрному секторі. 75% українських аграрних компаній вважають обмежений доступ до кредитів головним бар’єром для збільшення об’ємів аграрного виробництва.


[1] Світовий банк

Загрузка... .