7

Джерела: Власні розрахунки на основі даних Інституту технологій, Карлсруе, Німеччина; Національного львівського університету ім. Франка

Важливе значення для виробництва, а отже, і для порівняння країн, має обсяг опадів.

В Німеччині середній обсяг опадів складає близько 700 мм на рік, що є доволі високим показником.

Натомість, середній обсяг опадів в Україні значно менший – близько 500 мм на рік. Внаслідок нерівномірного розподілу опадів протягом року та частково континентального клімату, в Україні місцеві родючі чорноземи в період вегетації часто страждають через брак вологи.

Загрузка... .