11

Джерела: Державна служба статистики України, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Іноземні інвестиції в агропромисловий комплекс України зросли у період з 2005 по 2013 роки до 3,8 млрд. дол. США 1. На жаль з 2015 року їх ріст був перерваний у зв’язку з вищезгаданими викликами у політичних та економічних рамкових умовах. До 2015 року рівень інвестицій скоротився до 2,9 млрд. дол. США.

Глобальна фінансова криза 2008-2009 років, очевидно, мала вплив на обсяг іноземних інвестицій в агропромиловий комплекс Німеччини – у 2009 році він скоротився на 22,2%.

Частку іноземних інвестицій в німецький агропромисловий комплекс у розмірі 0,7% від загального об’єму інвестицій 2 слід оцінювати як незначну. Водночас, прямі іноземні інвестиції в агропромисловий комплекс України складають 6,7% від загального обсягу інвестицій (станом на 2015 рік).


1 Державна служба статистики України

2 Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Загрузка... .