BVVG 1Доповнюючи серію лекційних заходів на тему «Консолідація земель як ефективний інструмент розвитку сільських територій», яка відбулася в квітні цього року, Фаховий діалог із земельних питань при АПД розпочав проведення нового практичного семінару з моделювання сучасної консолідації земель, перша сесія якого була проведена 15.09.2022 р.  

У практичному семінарі, який складається з шести сесій і триватиме до середини листопада, беруть участь 12 студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП). Після знайомства з теоретичними основами консолідації земель, яке відбулося під час лекційних заходів, вони починають крок за кроком практично опрацьовувати модельовану процедуру консолідації земель, використовуючи  для цього надану фактичну і картографічну інформацію.

Учасники практичного семінару отримають реалістичне уявлення про проведення державної процедури консолідації земель. Під час окремих сесій вони будуть самостійно займатися відмежуванням потенційної території консолідації, проводити її структурний аналіз, розробляти просторову концепцію заходів і, врешті, створювати проєкт плану реорганізації території і визначати необхідні геодезичні роботи.  

Професор д-р Йоахім Томас, який розробив концепцію цього семінару і тепер очолює його проведення, у своїх вступних лекціях роз’яснить завдання, які мають виконати студенти, і представить відповідний фаховий та правовий контекст.

Під час першої сесії проф. Томас підкреслив, що в основі сучасної консолідації земель знаходиться цілісний і комплексний підхід до формування територій. Консолідація земель, за його словами, є дієвим інструментом землеустрою, який може успішно застосовуватися не тільки для покращення умов виробництва і праці в сільському і лісовому господарствах, а також і для розвитку загальної культури господарювання в сільській місцевості і розвитку сільських територій.  

У дискусії з учасниками семінару було наголошено на актуальності підходу, який застосовується в консолідації земель, для України. Цей підхід співзвучний з цілями Уряду України, які були сформульовані в Національному плані відбудови України. Керуючись слоганом «Build back better», розвиток сільських громад має бути спрямований на екологічну, економічну і соціальну сталість, яка повинна охоплювати, зокрема, й сферу земельних відносин.   

Під час практичного семінару буде використаний посібник «Землеустрій і консолідація земель на сільських територіях Німеччини», який за дорученням Фахового діалогу із земельних питань був розроблений проф. Томасом у співпраці з проф. Євсюковим, а також пов’язана з ним брошура «Німецький досвід консолідації земель і висновки для України: правові і практичні аспекти», яка була написана у спів-авторстві проф. Томасом і проф. Євсюковим.

Організаційний і концептуальний супровід практичного семінару, який проводиться у співпраці з НУБіП, забезпечується деканом факультету землевпорядкування НУБіП, проф. Тарасом Євсюковим.

Джерело та фото: Фаховий діалог з земельних питань АПД; Дата: 15.09.2022

Загрузка... .