1Фаховий діалог із земельних питань АПД у співпраці з Національним університетом біоресурсів і природокористування України 02.11.2022 р. розпочав наступний цикл лекцій на тему сталого землекористування за допомогою просторового планування і планування довкілля в контексті відбудови України, який проводиться для студентів і викладачів українських вишів за напрямом «землевпорядкування».

У рамках циклу заплановані три заходи з двома лекціями в кожному, які прочитають відомі німецькі експерти з управління земельними ресурсами.

Під час першого лекційного заходу проф. д-р Тео Кьоттер, завідувач кафедри містобудівництва і землеустрою Інституту геодезії і геоінформації Університету м. Бонн, прочитав дві перші лекції на такі теми:

  • Сталий міський розвиток: концепції, сфери діяльності і стратегії
  • Стале землекористування: необмежене зростання на обмежених площах?

На початку заходу проф. Кьоттер пояснив поняття, виміри і стратегії сталості. Далі були представлені цілі сталого розвитку Федерального уряду Німеччини в контексті землекористування. Проф. Кьоттер висвітлив основні рушійні аспекти землекористування і зупинився на викликах, які виникають на основі зростаючого «споживання» земельних ресурсів. За словами проф. Кьоттера, землекористування характеризується поліфункціональністю – земля є важливою основою для збереження біорозмаїття, ресурсів, виробництва продуктів харчування, енергогенерації, регуляції клімату, дозвілля і відпочинку, і, не в останню чергу, промисловості і житла. Тому важливо обачливо ставитися до цього блага, яке не збільшується. Саме сільськогосподарські площі потребують особливого захисту і не можуть приноситися в жертву подальшому збільшенню площ населених пунктів і транспортної інфраструктури.      

У сталому землекористуванні, за словами проф. Кьоттера, йдеться про інтегровані концепції і підходи, які на передній план ставлять екологічні, економічні і соціальні аспекти, виходячи при цьому з їхньої рівнозначності. Нова Лейпцизька хартія 2020 р., будучи незобов’язуючим документом, визначає важливі напрями сталої, прозорої і справедливої земельної політики. 

2Щоб урахувати потенціали сталого землекористування, постає необхідність в аналізі територій з опорою на геоінформаційні системи. Функціональність і продуктивність земель сільськогосподарського призначення підлягають, крім того, постійному моніторингу і періодичній оцінці. Цінні в агарному відношенні ґрунти і площі повинні бути захищені в рамках ефективного регіонального планування. При цьому важливо підвищувати прозорість і раціональність регіональних і муніципальних процесів ухвалення рішень у сфері ресурсозберігаючого і чутливого до змін клімату розвитку населених пунктів. Розвиток міст за рахунок внутрішніх можливостей і ущільнення урбаністичного простору є, за словами проф. Кьоттера, основними механізмами для збереження земель сільськогосподарського призначення. Але часто відповідні заходи залежать від готовності власників до співпраці і сприйняття цих заходів мешканцями і політиками –  цього ніколи не можна втрачати з поля зору.

Проф. Кьоттер наголосив на важливості розвитку відносин між містом та прилеглими територіями, які мають базуватися на потужній та партнерській кооперації. Місто само по собі не може бути сталим і успішним, йому завжди потрібні для цього прилеглі території. Тому розвиток міст не може відбуватися лише за рахунок навколишніх громад, але в тісному узгодженні і кооперації з ними. Тільки це зробить можливим створення перспективних міст і адаптованого до зміст клімату простору для проживання.

З огляду на заплановану відбудову України, проф. Кьоттер звернув увагу на концепцію стійкості міського і сільського простору. Ця концепція передбачає посилення здатності міст до адаптації, витривалість міст і сільських територій, що допоможе їм протистояти можливим сценаріям криз і надзвичайних ситуацій у майбутньому.

Доповіді проф. Кьоттера викликали жваву дискусію, у якій крім студентів брали участь також професори залучених університетів. Загалом у заході, який відбувся за організаційного і концептуального супроводу проф. Євсюкова, декана факультету землевпорядкування НУБіП, взяли участь понад 60 студентів і викладачів з різних вищих навчальних закладів України.

Джерело та фото: Фаховий діалог з земельних питань АПД; Дата: 02.11.2022

Загрузка... .