10.01.2023 АПД за залученням міжнародної та української експертизи провів обговорення підходів до агрополітичного консультування з метою підвищення ефективності роботи проєкту.

2Відповідний аналіз та рекомендації для оптимізації та вдосконалення інструментів консультування з питань аграрної політики в рамках проєкту АПД підготували Директор Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб в Україні та реципієнт проєкту, Роман Корінець; незалежна експертка з досвідом роботи в державній службі, Людмила Ставнича та міжнародний експерт з багаторічним досвідом впровадження проєктів в різних країнах, проф. Петер Тіллак. 

Пан Корінець наголосив на необхідності розвивати культуру формування аграрної політики серед відповідальних осіб. Важливо, щоб розуміння основних підходів розвивалося вже із самої агрополітичної освіти із ознайомленням з різними інструментами. «Дуже важливо виявити відповідний формат. Так, очні зустрічі забезпечують набагато вищий ефект та якість консультування. Дуже важливі інформаційні поїздки, особливо для ознайомлення з міжнародним досвідом та налагодження контактів», - зазначив експерт. «Формування політичної коаліції, так званого «єдиного голосу» - це вміння об’єднуватися для здійснення політичного впливу та забезпечення координації дій. Все це пропонує АПД і надає можливість розвивати більш сталу та продуману аграрну політику, чому необхідно навчатися», - додав він. Також важливі класичні інструменти агрополітичного консультування, як-то аналіз законодавчих ініціатив та їхнього потенційного ефекту, підготовка коментарів із залученням відповідного міжнародного досвіду тощо. «Для проєкту важливо в нестабільній політичній ситуації із частою зміною влади розвивати і укріплювати широке коло компетентних партнерів, через яких можна опосередковано впливати на відповідальних за прийняття політичних рішень», - підсумував пан Корінець. 

Пані Ставнича, спираючись на багаторічний досвід роботи в фаховому Міністерстві та співпрацю з міжнародними проектами, наголосила на необхідності активного залучення учасників до процесу формування аграрної політики та донесення відповідної інформації до зацікавлених осіб на місцях. Важливу роль в цьому процесі мають відігравати фахові аграрні об’єднання, з якими також працює АПД. «Важливо знаходити правильний підхід до цільової групи, наприклад, надавати до ґрунтовних аналітичних робіт короткі витяги, з якими легше ознайомитися за браком часу, та готувати матеріали державною мовою», - підкреслила експертка. Вона також підтвердила набагато вищу ефективність очних та виїзних заходів проєкту, а також надання записів зустрічей та обговорень для подальшого ознайомлення для більш широкої аудиторії чи додаткового опрацювання. Пані Ставнича також порекомендувала доповнити опцію з можливістю поставити запитання до спікерів після проведення зустрічі. 

Розглядаючи підходи до надання агрополітичних консультацій з урахуванням європейського досвіду, проф. Петер Тіллак зазначив, що необхідно прагнути до офіційної інституціоналізації співпраці в сфері агрополітичного консультування між Україною та ЄС з метою поглиблення співпраці та більш ефективного використання наданої інформації. Прямі контакти з партнерами в цьому контексті відіграють напрочуд важливу роль. «Обговорення економічних, наукових та соціальних вимог до сучасного, сталого сільського господарства є наразі темою номер один. Тож існує необхідність забезпечити готовність до необхідних змін функціонерів на всіх рівнях, а також посилювати розуміння економічної ролі сільського господарства серед населення. Проєкт може відіграти в цьому вагому роль», - зазначив міжнародний експерт. 1

Під час обговорення колеги погодилися, що основний фокус уваги проєкту повинен наразі бути спрямований в бік прискореної європейської інтеграції України з урахуванням відповідних вимог до стандартів аграрного виробництва та торгівлі, сільського розвитку та сталого формування аграрної політики. «Великим полем для діяльності залишається сфера децентралізації, зокрема робота з територіальними громадами, що мають навчитися розуміти, формувати та впроваджувати аграрну політику та політику сільського розвитку в регіонах. Ця цільова група дуже особлива і потребує більш прикладного підходу в консультуванні, як-то практичні тренінги, фахові візити та обмін досвідом з колегами», - додав пан Корінець. «Наразі відсутній ефективний аналіз діючої аграрної політики. Без нього не можна робити висновки щодо її ефективності та планувати подальший розвиток. Створення відповідного підходу для оцінки аграрної політики з урахуванням міжнародного досвіду може виступити одним із важливих завдань проєкту», - додала пані Ставнича. «Зміни розпочинаються в головах. Потрібно розуміти куди іде розвиток, які є цілі та пріоритети. Необхідно зміни розпочинати в основах, як-то аграрна освіта та сфера дорадництва, для того щоб уповноважені на прийняття агрополітичних рішень володіли всією необхідною інформацією», - додав проф. Тіллак. «Наразі в Україні насправді немає єдиного офіційного документу, який би точно визначав актуальну аграрну політику. Це значно ускладнює її формулювання та реалізацію. Тож АПД прагне вдосконалювати свою консультаційну діяльність і прислухається до рекомендацій українських та міжнародних експертів. Агрополітичні консультації наразі є дуже актуальними, особливо для формування нової післявоєнної аграрної політики в Україні, орієнтованої на співпрацю з ЄС», - підсумувала керівниця АПД Марія Ярошко.

Джерело та фото: АПД; дата: 10.01.2023

Загрузка... .