02.02.2023 за підтримки АПД пройшло перше засідання Робочої групи з питань аграрної торговельної політики у 2023 році. На зустрічі, у якій традиційно беруть участь основні партнери проєкту в сфері аграрної торгівлі, було розглянуто тематику Спільної аграрної політики ЄС і завдання України в контексті євроінтеграції, зокрема план наближення політик і гармонізації законодавства. Відповідний звіт підготувала і представила Лариса Старікова від ГО «Аналітичний центр Аграрного союзу України». 

Пані Старікова охарактеризувала загальну рамку САП і зупинилася на положеннях Регламенту ЄС № 2021/2115, Регламенту ЄС № 2021/2116 та Регламенту ЄС № 2021/2117. Вона зазначила, що нормативні акти щодо Спільної аграрної політики ЄС розроблені та прийняті на основі принципів, викладених у Комюніке «The Future of Food and Farming» від 29.11.2017.

12Аналізуючи аграрну політику України, пані Старікова відмітила, що наразі чітко визначеної  аграрної політики в Україні не існує. «Наразі в Україні відсутній належним чином сформований та затверджений механізм формування стратегій національного розвитку. Тому варто структурувати наявні нормативні акти у сфері аграрної політики, розвитку сільських територій та стан законодавства щодо національного стратегічного планування. Для успішної євроінтеграції Україні потрібна чітка карта профільних політик», - наголосила експертка. 

В своєму аналізі пані Старікова також провела GAP-аналіз і підкреслила, що в Україні існує практика формування базових стратегічних документів. Проте проблемним є питання узгодження законодавчо-нормативних документів з громадськістю. Вона запропонувала перекласти базові документи САП українською мовою, у т.ч. Регламент №1306/2013 щодо фінансування, управління та моніторингу САП. «Аграрна політика України надалі має змінюватися в напрямі запровадження цілей САП. Для цього потрібно скласти перелік компетенцій, які передаються на рівень країн-членів в ЄС, і сформувати завдання аграрної політики та політики сільського розвитку України в координатах таких компетенцій,- додала пані Старікова. - Діяльність з визначення національної аграрної політики України та її практичного втілення варто поставити в контекст післявоєнної відбудови України, яке відбуватиметься згідно комюніке Єврокомісії «Ukraine relief and reconstruction»».13

У 2023 році Робоча група з питань аграрної торговельної політики продовжить свою роботу за підтримки АПД. «Цього року наша робота продовжиться під чітким гаслом євроінтеграції України», - додала керівниця АПД, Марія Ярошко, погоджуючи з членами РГ тематики і план роботи на поточний рік.

Матеріали:

Джерело та фото: АПД; 

Дата: 02.02.2023

Загрузка... .