На тлі триваючої в Україні війни, а також з урахуванням прагнень України щодо вступу до ЄС Фаховий діалог із земельних питань при АПД провів 04.05.2023 дискусію у форматі онлайн на тему «Законодавство і стратегії Європейського Союзу у сфері охорони ґрунтів».

Основну увагу заходу було спрямовано на представлення аналітичного звіту «Законодавство і стратегії Європейського Союзу в сфері охорони ґрунтів (станом на 2022 р.)», який наприкінці 2022 року підготувала пані д. Андреа Бесте, керівниця Офісу з охорони ґрунтів й екологічної аграрної структури з м. Майнц, Німеччина (посилання: https://www.apd-ukraine.de/images/2023/BVVG/Bodenschutz_Rechtsetzung/Bodenschutz_Rechtsetzung_EU_ua.pdf).

Захід відкрив Андрій Кравченко, заступник директора Департаменту аграрного розвитку – начальник управління землеробства та рослинництва МАПП. У своєму вітальному слові пан Кравченко наголосив, що Уряд України приділяє дедалі більшу увагу темі захисту ґрунтів. Це пов’язано з актуальними бойовими діями, що спричиняють масштабне зараження ґрунтів. Важливу роль відіграє і діяльність України з якомога швидшої гармонізації національного законодавства з нормативно-правовою базою ЄС. Пан Кравченко пояснив, що гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення є на цей момент найвищим пріоритетом МАПП, й представив низку міжгалузевих програм у цій сфері.

Після цього пані д. Андреа Бесте представила у своїй презентації актуальну ситуацію з сільськогосподарськими ґрунтам у країнах ЄС і критично розглянула розвиток європейського законодавства у сфері охорони ґрунтів. Пані д. Бесте підкреслила, що на тлі швидких змін клімату дедалі актуальнішими стають такі проблеми, як деградація, забруднення та запечатування ґрунтів. Європейська комісія представляла в 2021 році законопроєкт про здоров’я ґрунтів, а також оголосила надання нового законопроєкту в цьому році. Проте до сьогодні на рівні ЄС немає єдиного закону про захист ґрунтів. Регуляторних актів у цій сфері бракує і в національному законодавстві багатьох країн-членів ЄС. Як зауважила пані д. Бесте, тільки невелика кількість країн ЄС впроваджує комплексну політику із захисту ґрунтів. Однак відповідне законодавство часто обмежується регулюванням таких тем, як забруднення та запечатування ґрунтів.

Пані д. Бесте пояснила взаємозв’язок стратегії ЄС у сфері захисту ґрунтів і законопроєкту про здоров’я ґрунтів, що готується Європейською комісією, з Європейським Зеленим курсом (Green Deal), включаючи його аграрну частину, відому під назвою «Від лану до столу» (Farm to Fork). Крім того, вона представила нормативно-правові акти й стратегії, які опосередковано пов’язані із темою захисту ґрунтів: Директива з питань нітратів, Директива з питань пестицидів, Рамкова водна директива, Директива про шлам з очисних споруд, Спільна аграрна політика й План дій ЄС «Zero Pollution».

Доповідачка зауважила також, що на землях сільськогосподарського призначення в Європі поширеним явищем є процеси деградації ґрунтів. Тільки в ЄС щорічно втрачається бл. 1 мільярда тон родючих ґрунтів. Окрім того, 83% земель сільськогосподарського призначення забруднено залишками пестицидів. Запечатування ґрунтів призводить кожного року до втрати понад 1000 квадратних кілометрів продуктивних площ у ЄС. Загалом деградація ґрунтів обходиться Європейському Союзу в декілька десятків мільярдів євро щорічно. Зменшення шару гумусу, забруднення хімікатами, ущільнення ґрунтів і зменшення ґрунтового біорізноманіття пов'язується переважно з надто інтенсивним використанням ґрунтів. Пані д. Бесте виступила за переосмислення політики у сфері захисту ґрунтів у країнах-членах ЄС. За її думкою, в ЄС необхідно терміново запровадити єдину стратегію із захисту ґрунтів. Така політика має визнати природознавчі факти й спрямувати аграрну й екологічну політику на підтримку біорізноманіття, захист ґрунтів і клімату.

Після презентації відбулася панельна дискусія, в якій взяли участь проф. д. Юрій Зайцев, Генеральний директор Інституту охорони ґрунтів України, проф. д. Йосип Дорош, директор Інституту землевпорядкування Національної Академії аграрних наук України, та проф. д. Андрій Ачасов, виконуючий обов’язки завідувача кафедри екології та менеджменту довкілля Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Учасники панельної дискусії представили напрямки діяльності своїх організацій та спричинені війною виклики, які має долати України у сфері захисту ґрунтів. Українські учасники заходу наголосили при цьому на важливості інтенсивнішого залучення наукових експертних знань до формування політики, особливо зважаючи на гармонізацію із законодавством ЄС у сфері захисту ґрунтів. Вони також підтвердили свою готовність активно співпрацювати з урядом за питаннями наближення до ЄС. Як зауважив проф. д. Ачасов, дані й результати досліджень повинні слугувати основою для політики, яка формується на реальних фактах. Особливо велике значення це має, коли йдеться про забруднення земель сільськогосподарського призначення та їхнього повернення до аграрного виробництва.

У заході взяли участь бл. 80 слухачів, які представляли державні організації, відомства, місцеве самоврядування, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, асоціації, аграрні підприємства й ЗМІ. Про високу зацікавленість свідчили також численні запитання та жвава дискусія, яку модерувала Катя Делльс, керівниця Фахового діалогу із земельних питань при АПД.

Джерело та фото: BVVG

Дата: 04.05.2023

Загрузка... .