04.07.2023 в рамках циклу лекцій «Управління земельними ресурсами й розвиток ринку землі в контексті європейської інтеграції України», який розпочався в березні 2023 року, Фаховий діалог із земельних питань при АПД провів вже п’ятий лекційний захід. Цього разу в центрі уваги знаходився досвід Литви і Словенії.  

Для проведення цього заходу були залучені два відомих експерти з управління земельними ресурсами із Словенії і Литви, д-р Анка Лісець, екстраординарна професорка факультету цивільної та геодезичної інженерії університету Любляни, та д-р Томас Вершинскас, директор Литовського Інституту фінансового права і міжнародний експерт з юридичних питань Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

У своїй доповіді д-р Вершинскас наголосив на тому, що впровадження комплексної земельної реформи вимагає часу, терпіння і довгострокового планування. І для цього не існує універсальних рішень, які би підходили всім. Тому часто помилки і падіння є неминучими. І в Литві все це відбувалося не інакше. Врешті, після здобуття незалежності йшлося про глибокі системні зміни. Ключову роль при цьому відігравало створення функціонуючого ринкового порядку з опорою на конкуренцію і приватне право, що безпосередньо впливало на земельну політику й управління земельними ресурсами.  107

Для успіху земельної реформи вирішальне значення має чітке визначення цілей. Литві це було нескладно зробити, оскільки вже на початку 90-их років існував суспільний консенсус, що в центрі трансформації мають знаходитися відновлення відносин власності, які існували ще до війни, і захист приватної власності. Крім того, країна із самого початку прагнула наближення до Заходу і хотіла швидко інтегруватися до Європейського Союзу, що суттєвою мірою визначало напрям реформ і сприяло впровадженню нових законодавчих вимог.   

У своїй доповіді д-р Вершинскас окремо зупинився на завданнях, пов’язаних з використанням сільськогосподарських площ 30 років тому.

Запровадження механізму моніторингу й санкцій у комбінації з фінансовою системою заохочень обробітку площ привело до того, що частка невикористаних сільськогосподарських площ в Литві поступово скорочувалася і становить сьогодні бл. 1%. 

У рамках своєї доповіді д-р Вершинскас дав українським слухачам багато корисних порад і наголосив, що без прозорих процедур і незалежних інституцій, які відповідають за управління й нагляд за земельними ресурсами, навіть найкращі закони не дадуть бажаного результату. 

Проф. д-р Анка Лісець у своїй доповіді зробила акцент на значенні прозорості і верховенства права для створення ефективного управління земельними ресурсами. Вона розповіла про основні реформи в сфері сільського розвитку в Словенії і зупинилася на важливості програм фінансового сприяння ЄС для оновлення сільських територій, які використовувала Словенія ще до вступу до Європейського Союзу.  

Викликом після здобуття Словенією незалежності стала, за словами проф. д-р Лісець, доволі висока фрагментація відносин власності і площ сільськогосподарських підприємств. Для вирішення цих проблем Словенія успішно застосовувала інструмент консолідації земель. Оскільки цей інструмент землевпорядкування застосовувався ще й в Югославії, то він виявився добре знайомим і для Словенії. Але лише зі вступом Словенії до Європейського Союзу консолідація земель стала дійсно поширеним і популярним інструментом управління земельними ресурсами. 

Проф. д-р Лісець розповіла, що сьогодні в Словенії консолідація земель забезпечує цілісний і комплексний підхід до формування земельних ресурсів. При цьому, з одного боку, йдеться про сталий і конкурентоспроможний розвиток сільський територій, а з другого боку, про зменшення впливу змін клімату і збереження довкілля.

Проф. д-р Лісець закликала українських учасників активно знайомитися з наявними інструментами сприяння, які пропонуються для країн-кандидатів на вступ до ЄС, і налагоджувати співпрацю й партнерські відносини з органами влади, вищими навчальними й науковими закладами і громадами в країнах Європейського Союзу. 

У лекційному заході, який концептуально й організаційно супроводжував проф. Тарас Євсюков, декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП), взяли участь бл. 60 студентів і викладачів із різних навчальних закладів України, а також представники фахових інституцій і територіальних громад. На основі постійної високої участі й позитивного резонансу Фаховий діалог із земельних питань при АПД планує й надалі проводити заходи в такому форматі і восени цього року розпочати новий цикл лекцій з актуальних для України питань управління земельними ресурсами й розвитку земельного ринку з прикладами з відповідних країн.

Джерело та фото: BVVG

Дата: 04.07.2023

Загрузка... .