У контексті європейської інтеграції й відбудови України Фаховий діалог із земельних питань при АПД 12.09.2023 провів лекційний захід, присвячений сталому розвитку сільських територій за допомогою інтегрованої консолідації земель на прикладі Фінляндії й Туреччини. 

Доповідачами виступили Фатма Гюльсевер, заступниця керівника відділу консолідації земель Міністерства сільського й лісового господарств Туреччини, і Калле Конттінен, керівник управління консолідації земель в Південній Фінляндії Служби геодезії Фінляндії.  

Фатма Гюльсевер висвітлила тему консолідації земель у поєднанні з проблематикою зрошення, а Калле Конттінен пов’язав свої пояснення з тематикою європейської інтеграції.                                                     

Обидва доповідачі представили історичний контекст становлення процедури консолідації земель у Фінляндії й Туреччині і наголосили на актуальності цього інструменту землеустрою в своїх країнах. Наводячи численні приклади, вони пояснили технічний та адміністративний перебіг процедури консолідації земель і зауважили, що без інтегрованої консолідації земель сьогодні неможливо уявити сталий і конкурентоспроможний розвиток сільських територій.  

Презентації Фатми Гюльсевер і Калле Конттінена чітко засвідчили, як інтегрована консолідація земель, будучи сучасним інструментом землеустрою, може не тільки поліпшувати аграрні структури, але й забезпечувати розвиток сільських територій, підвищувати якість життя і, не останню чергу, зменшувати наслідки зміни клімату та зберігати довкілля.  12 5

Виступи доповідачів викликали жваву дискусію, в якій взяли участь не тільки студенти, але й викладачі залучених вищих навчальних закладів. У лекційному заході, який концептуально й організаційно супроводжував проф. Тарас Євсюков, декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП), взяли участь понад 80 студентів і викладачів з різних вищих навчальних закладів України, а також представники фахових інституцій і територіальних громад. 

Джерело та фото: BVVG; 

Дата: 12.09.2023

Загрузка... .