У контексті європейської інтеграції й відбудови України Фаховий діалог із земельних питань при АПД провів черговий лекційний захід, який відбувся 31.10.2023 і був присвячений темі управління землями для забудови в Австрії з наголосом на зменшення використання земель для забудови. 

на цьому заходів виступив д-р Вальтер Зеєр, професор Інституту просторового планування й землеустрою Віденського університету земельної культури.   У своїй багатогранній презентації проф. д-р Зеєр представив основні принципи й правові основи просторового планування в Австрії. Він пояснив існуючу ієрархію планів просторового планування й детально зупинився на плануванні розвитку територій громад. 

З огляду на триваючу зміну цільового призначення сільськогосподарських площ для їхнього використання під забудову і транспортного розвитку, а також пов'язані з цим виклики для продовольчої безпеки й клімату, проф. д-р Зеєр підкреслив, що збереження земель сільськогосподарського призначення є сьогодні одним з основних завдань просторового планування.  13 6

Але він звернув увагу й на те, що щорічний показник зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення для використання під забудову зменшився в Австрії останніми роками незначною мірою, і висловив сумнів, що на 2030 рік буде досягнутий цільовий показник 2,5 га/день.  

На думку проф. д-ра Зеєра, причини такого відносно високого «споживання» сільськогосподарських площ пояснюються недоліками управління і впровадження просторового планування, а також системою фінансування громад, яке створює контр-продуктивні стимули для захисту земель. 

Можливі механізми для зменшення використання земель для забудови і запобігання «розповзанню» міст, на думку проф. д-ра Зеєра, містяться в концепції розвитку міст за рахунок внутрішніх резервів (концепція внутрішнього розвитку), яка передбачає обмеження розвитку міст за рахунок освоєння зовнішніх територій (зовнішнього розвитку) і пропонує натомість підходи до мобілізації площ для забудови в існуючих  межах населених пунктів. 

Для успішного зменшення «споживання» площ, за словами проф. д-ра Зеєра, слід забезпечити доступність площ, визначених як площі для забудови, для реалізації будівельних проєктів. Можливими інструментами для цього є, наприклад, визначення строків для реалізації забудови, стратегічне придбання земельних ділянок і створення земельного резерву.   

З огляду на земельну реформу в Україні, до якої також належить важливий закон про планування розвитку територій територіальних громад, який набув чинності в липні 2021 року, проф. д-р Зеєра наголосив, що ефективне просторове планування неможливе без наявності земельних ресурсів. Комунальна власність на землю робить можливою реалізацію запланованого розвитку і тому вимагає обачного й дбайливого ставлення. 

Загалом у лекційному заході, який відбувся за організаційної підтримки проф. Тараса Євсюкова, декана факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП), взяли участь понад 70 студентів і викладачів з різних вищих навчальних закладів України, а також представники фахових інституцій і територіальних громад.

Джерело та фото: BVVG; 

дата: 31.10.2023

Загрузка... .