№08/2017: Аграрні перспективи України 2017-2030 Ефективне регулювання: моделювання аграрного сектору за умов вдосконалення регулятивного середовища > PDF: укр | англ №06/2017: Аграрні перспективи України 2017-2030: Базовий сценарій > PDF: укр | нім | англ      
2017 / 2016 2017 06/2017 Навчання з моделювання для АПД та НУБіП від співзасновника моделі AGMEMOD     03/2017 АПД представив нові проекції розвитку аграрного сектору України     2016 12/2016 АПД представив варіанти розвитку аграрного сектору України     11/2016 Перші результати моделювання розвитку аграрного сектору до 2030 року     09/2016 Науковий семінар щодо інтеграції аграрного сектору Схід-Захід     07/2016 Робоча зустріч експертної групи по AGMEMOD                        05/2016 Моделювання аграрного сектору України моделлю AGMEMOD: перші результати та подальші виклики     03/2016 Моделювання розвитку аграрного сектору України – партнерство в новому напрямку діяльності АПД    
Спеціальний курс лекцій АПД на тему «Моделювання впливу політичних рішень на аграрний сектор за допомогою моделі часткової рівноваги AGMEMOD» у рамках програми аспірантури на економічному факультеті Національного університету біоресурсів та природокористування України (НУБіП) > PDF: укр | нім | анг   Лекція 1 У цій лекції розповідається про теоретичне підґрунтя економічних моделей часткової рівноваги для аграрного сектору > PDF: укр            Лекція 2 Лекція зосереджена на вивченні інструментів державного регулювання ринків та способів розробки моделей аграрного сектору  > PDF: укр       Лекція 3 У третій лекції мова йде про методи моделювання політичних рішень та їхній вплив на аграрний сектор, а також ознайомлення з статистичним програмним забезпеченням R > PDF: укр          Лекція 4 Лекція в основному зосереджена на вправах графічного аналізу інструментів державного регулювання та на базових командах роботи зі статистичним програмним забезпеченням R  > PDF: укр         Лекція 5 У лекції 5 йдеться про обробку великих баз даних за допомогою програмного забезпечення R та теорію статистичної оцінки функцій > PDF: укр         Лекція 6 У шостій лекції демонструються методи аналізу панельних даних у програмному забезпеченні R > PDF: укр           Лекція 7 Лекція 7 присвячена роботі у програмному забезпеченні для вирішення алгебраїчних та оптимізаційних задач, GAMS > PDF: укр             Лекція 8 Лекція 8 присвячена роботі з моделлю AGMEMOD. Зокрема, розглядається архітектура моделі, структура файлів, підхід до створення бази даних та функціональних зв’язків          Лекція 9 У дев’ятій лекції розповідається про підхід відображення аграрних ринків у моделі AGMEMOD, кроки щодо запуску моделі та перегляду результатів моделювання           Лекція 10 Під час першої частини десятої лекції учасники курсу складали іспит, а під час другої її частини було продемонстровано підхід до створення нового сценарію в моделі AGMEMOD.           Лекція 11 Під час останньої, одинадцятої лекції, пан Анатолій Діброва, декан Економічного факультету НУБіП, привітав учасників курсу з успішним його закінченням та прийняв участь у нагородженні учасників Сертифікатами. Студенти також мали змогу поспілкуватись з технічним розробником моделі AGMEMOD, експертом з моделювання агрополітики, паном Фоппе Боума, який відвідав НУБіП за запрошенням АПД.                
Метою цього напряму діяльності АПД є моделювання майбутнього розвитку аграрного сектору України на основі сценаріїв актуальних політичних рішень. Для реалізації такого аналізу використовується модель AGMEMOD (http://www.agmedmod.eu). AGMEMOD – це економетрична динамічна модель часткової рівноваги, яка аналізує вплив сценаріїв політичних рішень на аграрний сектор країн ЄС, а також і України.   Звіти Звіти про методику та результати моделювання аграрно-політичних та загальноекономічних сценаріїв        Діяльність У цій рубриці Ви знайдете матеріали щодо зустрічей робочої групи AGMEMOD та іншої, пов'язаної з цим проектом, діяльності       Курс AGMEMOD У цій рубриці Ви знайдете матеріали, презентації та відео з курсу лекцій AGMEMOD         
Публікація "Огляд аграрного законодавства в Україні" У цій рубриці Ви зможете знайти усі випуски нашого щомісячного огляду змін в законодавстві, що стосуються аграрного сектору України.   База даних "Огляд аграрного законодавства" з 2013 року У цій рубриці Ви зможете знайти базу даних з усіма законодавчими ініціативами та  прийнятими законодавчими актами в  Україні з 2013 року та подивитися актуальний стан законотворчого процесу.   Компендіум законів та підзаконних актів України (станом на 2012 рік) Компендіум прийнятих законів та підзаконних актів України, що стосуються сільського господарства, виробництва продуктів харчування та торгівлі. (англ) 
01-03-2017 Очікування агробізнесу демонструють помірне погіршення > PDF: укр | нім | англ 08-12-2016 Аграрний бізнес-клімат України поліпшився > PDF: укр | нім | англ 28-09-2016 Бізнес-клімат в сільському господарстві України значно покращився > PDF: укр | нім | англ 09-03-2016 Бізнес-клімат в аграрному секторі значно погіршився > PDF: укр | нім | англ 10-12-2015 Представлено новий Бізнес-індекс українського агросектору > Link: укр | нім 10-12-2015 Методологія індексу аграрного бізнес-клімату (АВІ) > PDF: укр | англ