ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІСОВУ КОМПОНЕНТУ (АПД-ліс)

Донор: Федеральне Міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини (виконавець ТОВ ГФА Консалтинг Груп, як генеральна уповноважена особа Федерального Міністерства продовольства та сільського господарства для Двосторонньої коопераційної програми)

Бенефіціар: Міністерство аграрної політики та продовольства України (МАПП)

Початок: 01.04.2019

Поточний етап проекту: 01.04.2019 - 31.12.2019

Бюджет: 286.000 євро

Виконавці: Лісовий компонент АПД (АПД-ліс) є складовою проекту Німецько-український агрополітичний діалог, який реалізується через виконавця ТОВ ГФА Консалтинг Груп, а також  робоче співтовариство, яке складається з ТОВ ІАК Аграр консалтинг, Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою та ТОВ АФЦ Консалтантс Інтернешнл.

Реципієнт: ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»

Враховуючи німецький та міжнародний досвід та Угоду про асоціацію з ЄС, сільськата лісова політики України зробить підсилений внесок у підвищення конкурентоспроможності сільського та лісового господарства та їх соціально збалансованого та сталого розвитку, а також сільських територій.

Цільові групи:

Головні цільові групи:

 • Відповідальні за прийняття рішень в МАПП
 • Співробітники Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства)
 • Керуючі та технічні працівники при проведенні національної інвентаризації лісів (НІЛ)
 • Керівний персонал та співробітники лісогосподарських підприємств Держлісагентства

Інші цільові групи:

 • Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики
 • Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
 • Національна академія наук України
 • Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
 • Українське державне проектне лісовпорядне виробниче обєднання (ВО «Укрдержліспроект»)
 • Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА)
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіПУ)
 • Лісова наглядова рада (FSC)
 • Всесвітній фонд дикої природи (WWF)
 • ГО «Відкритий ліс» (openforest.org.ua)

Методологічні підходи:

 • Консультування відповідальних установ щодо розробки ефективної та прозорої лісової політики та господарства
 • Коментування стратегії та плани дій на тлі німецького досвіду
 • Проведення поточних досліджень, аналізу, створення політичних документів тощо, а також передача обґрунтованих ноу-хау відповідальним за прийняття рішень у сфері аграрної політики України
 • Побудова мережі відносин між німецькими та українськими суб’єктами
 • Координація з іншими проектами Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини в Україні та створення спільного закордонного представництва

 

Загрузка... .